Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA)

Het aantal meldingen dat betrekking heeft op personen met verward gedrag is de achterliggende jaren flink toegenomen. Het is belangrijk om personen met verward gedrag op tijd én goed te helpen. Gemeenten in Zuid-Limburg geven daarom gezamenlijk vorm aan de ‘aanpak personen verward gedrag’ om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Eén van de aandachtspunten is het verbinden van informatie tussen de ketens van zorg en veiligheid. Met andere woorden: het op passende wijze uitwisselen van informatie tussen veiligheidsorganisaties (zoals politie) en hulpverleningsorganisaties (zoals maatschappelijk werk) om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid is in augustus 2019 gestart. Door het VIA worden meldingen van de politie verwerkt en zoveel als mogelijk verbonden met betrokken hulpverleningsorganisaties. De medewerkers van het VIA werken voor heel de regio Zuid-Limburg op dezelfde wijze.

Animatie VIA

Dashboard VIA