De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad werken intensiever samen. Hiermee benutten we onze kennis beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd. Voor meldingen hebben we op deze website één centrale toegang voor heel Zuid-Limburg. Dat levert voor onze ketenpartners en regiogemeenten voordelen op in de aanpak van de complexe zorg- en veiligheidsproblematiek.

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure en de criteria.

Om de start van het nieuwe samenwerkingsverband te markeren, organiseerden wij op vrijdag 1 oktober een boeiende livestream met interessante tafelgasten. Bestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en ketenpartners werkten daar enthousiast aan mee. Hier kunt u de livestream integraal terugkijken.

Livestream terugkijken

Play Video